Det här är kanske vad ni behöver?

Debatten om närodlat blir allt hetare och affärerna börjar skapa hyllor med lokala producenter. Undersökningar i bl a Aftonbladet har visat att konsumenterna är beredda att betala mer för mjölken om pengarna kommer bonden tillgodo. Nu kan vi hjälpa er att bli den länken.

Skriv ett svar